Galleri

Godliaskogen del to: Youngsdalen og Stordammen

Området rundt Godliaskogen har hatt grenser i lang tid. Grenser mellom gårder som Tveten, Skøyen og Hellerudgårdene, grenser mellom husmannsplasser som Tørtberg, Trasop, Braaten og Troldhullet, og grenser har vært skapt med stier, bekker, veier og gjerder.

I 1927 delte Stordamveien Godliaskogen i to. Hver dag går hundrevis av mennesker forbi den nedre delen av skogen. Legger de merke til den? Kanskje. Hvis de stoppet et lite sekund, hvis de trådte inn mellom de store løvtrærne, ville de oppnå to ting: For det første ville de kunne bruke et minutt eller så bare på å være stille, og se og nyte.  Mindfulness, heter det så fint. For det andre ville de kunne se en rik edelløvskog. Og en dam. Selveste Stordammen, faktisk. Les mer...

Galleri

Godliaskogens hemmeligheter

Den er en transportetappe oftest, Godliaskogen, der den ligger kun et steinkast fra den virkelige Østmarka. Du har kanskje ikke tenkt særlig over den når du går der med hunden, løpende med musikk på ørene, pratende med venner på vei til skolen eller småløpende til bussen.

Godliaskogen er mange ting. Den er Østmarkas forlengede arm. Den er en byskog. En bruksskog. En mestringsskog. Les mer...