Galleri

Husmannshumor: Hølet, Pisserud og Dritut

Å være husmann var ingen spøk. De sto nederst på den sosiale rangstigen bortsett fra de fattigste fattige, de leide jorda de bygde på, de jobbet døgnet rundt for lite eller ingenting, de hadde ikke stemmerett fordi de var eiendomsløse, de bodde i små hus som vi i dag kaller romantiske og fine men som ikke hadde strøm, ikke vann eller isolasjon. Det startet livet som tjenere og endte som fattiglemmer. Likevel spøkte de, altså. Likevel lo de. Det var kanskje en overlevelsestaktikk. Levende bevis på husmennenes humor finner vi navnene de ga plassene de bodde på. Under Skullerud gård lå tre som på folkemunne kaltes Hølet, Pisserud og Dritut. Under Langerud gård et lite stykke unna lå plassene Lopperud og Luserud. Langs en liten del av Ljanselva gikk vi på jakt etter rester – og lærte en hel masse annet også – blant annet om ei sag. Les mer...